Helseforsikring

I de senere år har tilbudet om en privat helseforsikring gått fra å være en økende trend blant bedrifter som en del av en “ansatt gode” til å bli mer og mer vanlig i det private.

Vi mener den beste helseforsikringen du kan ha er å ivareta din egen helse, velvære og livsstil. Som medlem i Herreklinikken legesenter & medispa tilbyr vi derfor alle våre medlemmer en grundig årlig helsesjekk.

En privat helseforsikring vil være en ekstra trygghet dersom du skulle få behov for videre utredning eller behandling. Nedenfor vil du finne mer informasjon om de ulike tilbyderne av private helseforsikringer.

Ta grep – få bedre livskvalitet

Det finnes få tilbud til menn innen helse og oppfølging. Det er ingen automatikk i helsesjekk av menn med årenes løp, og terskelen for å besøke legen har vært og er høy blant de aller fleste menn. Dette gjør at mange kan oppleve redusert livskvalitet, og kan gå årevis med symptomer og tegn på sykdom eller livsstilsutfordringer som på sikt vil påvirke helsen. Det er her vi ønsker å gjøre en forskjell. Med en årlig helsesjekk kan vi oppdage tegn eller trusler ved helsen tidlig, og ta grep som holder deg frisk – noe som vil øke din livskvalitet.