Legesenter & Medispa

Allmennlege

Vi er allmennleger med bred erfaring som behandler og utreder alle slags helseplager som infeksjoner, luftveislidelser, hjerte-karsykdommer og andre livsstilssykdommer, mage-tarmlidelser, allergier, hudlidelser, hormonsykdommer, muskel og skjelettplager, seksuelt overførte sykdommer, samt psykiske plager og lidelser. Vi har også autorisert sjømannslege og petroleumslege med alle rettigheter som kan utstede offshoreattest eller sjømannsattest.

Legevakt

Vi tar imot pasienter med akutte og mindre akutte helseplager til vurdering og behandling.

Ved fare for liv eller helse ring 113

Helsekontroll

Vi anbefaler regelmessige helsekontroller for å forebygge og avdekke sykdom. Vi kan tilby en omfattende helsekontroll med en rekke prøver og laboratorietester. Etter en helhetlig vurdering gir vi pasienten veiledning og råd om hvordan den enkelte kan forebygge fremtidig sykdom eller skade.

Spesialister

Ved utredning av sykdom eller skade er det ofte man avdekker behov for videre henvisning til spesialister, bildediagnostikk og sykehus.

Vi har et stort nettverk av spesialister og klinikker vi henviser til ved behov.

Medispa

Vi tilbyr kosmetisk medisinske behandlinger. Se vår egen side akerbryggemedispa Alle behandlinger utføres av våre erfarende behandlere.

Herreklinikken

Herreklinikken er en medisinsk klinikk med fokus på mannsrelaterte helseplager. Herreklinikken har siden oppstart i 2007 jobbet aktivt med å fremme menns helse og velvære.

Eventlegene

Trenger du en lege til et event eller arrangement?

Eventlegene er en del av Aker Brygge Legesenter og kan bidra ved alle typer eventer med lege og akuttmedisinsk beredskap inkludert hjertestarter. Eventlegene er erfarne legevaktsleger med kompetanse i allmennmedisin, akuttmedisin og flymedisin. Vi tar på oss eventlegeoppdrag i både inn- og utland.

Vi har bla. gjort oppdrag for  Øya festivalen, Gyro event, JCP event, filminnspillinger, store firma eventer, private selskap samt store internasjonale konserter.

Livlegene

Livlege medlemskap er et VIP medlemskap der medlemmet har tilgang på egen lege hele døgnet hele året.

Ta kontakt for nærmere opplysninger.