Våre coacher - samtaleterapeuter er erfarende terapeuter som er opptatt av hele mennesket.

Hva er gestaltterapi?

Getallterapi er samtaleterapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket – tanker, følelser og kropp.
Målet er å øke individets bevissthet om seg selv. «Hva som er best for deg vet du egentlig best selv»- – noe som kan være vanskelig å finne ut av når man for eksempel sliter med:

Stress

Angst

Depresjon

Gamle skapte livsmønstre som en gang var hensiktsmessige, men i dag virker hemmende

Gestaltterapi er i dag den mest utbredte psykoterapiretningen i Europa. Den har også fått solid forankring innen næringsliv og bedriftsledelse.

Om oss:

Vi tilbyr coaching – samtaleterapi innen utbrenthet, lav selvfølelse, problematikk rundt konflikt og stressmestring.

Digitalisering og krav til effektivisering, inntjening og endringsvillighet – hva gjør dette med oss? Vi møter også ofte mennesker som har behov for å sortere tanker rundt denne tematikken. Vi kan ikke stoppe utviklingen, heller ikke endre «de andre», men gjennom økt bevissthet om deg selv kan du ta andre valg, oppdage nye muligheter og derved vokse i ditt potensiale.

 

Timebestilling: 92 300 200

1 Time: 900.-
3 Timer: 2700.-