Bedriftslegetjenesten

Vi anbefaler regelmessige helsekontroller for å forebygge og avdekke sykdom.

Vi kan tilby en omfattende helsekontroll med en rekke prøver og laboratorietester. Etter en helhetlig vurdering gir vi pasienten veiledning og råd om hvordan den enkelte kan forebygge fremtidig sykdom eller skade.